OSS

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som leverandør (INSPIO s.r.o.) via hjemmesiden www.inspio.de. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af ​​eventuelle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

Stk. 2. En forbruger i nedenstående reglers forstand er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i „indkøbskurven“. Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente „indkøbskurven“ og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have ringet op til „Checkout“-siden og indtastet de personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises alle ordredata igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til udbyderens hjemmeside af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Du bliver herefter omdirigeret tilbage til ordreoversigtssiden i vores online shop.
Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke alle oplysningerne igen, ændre dem (også ved hjælp af „tilbage“-funktionen i internetbrowseren) eller annullere købet.
Ved at sende bestillingen via knappen „Bestilling med betalingspligt“ erklærer du accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (fx via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten, sker via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt designede varer

(1) Du giver os de relevante oplysninger, tekster eller filer, der kræves til den individuelle udformning af varerne, via online bestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter indgåelsen af ​​kontrakten. Enhver af vores specifikationer for filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt fra alle tredjepartskrav fremsat i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne til den advokatbistand, der kræves i denne sammenhæng.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for rigtigheden af ​​indholdet og påtager os intet ansvar for fejl i denne henseende.

§ 4 Særlige aftaler om udbudte betalingsformer

(1) Betaling med faktura og finansiering via Klarna Tyskland
I samarbejde med Klarna tilbyder vi dig aconto- og afbetalingskøb som betalingsmulighed. Bemærk venligst, at Klarna-faktura og Klarna-afbetaling kun er tilgængelige for forbrugere, og at betaling skal ske til Klarna i hvert enkelt tilfælde.

Klarna faktura
Ved køb på konto hos Klarna får du altid varerne først og du har altid en betalingsfrist på 14 dage. De fuldstændige vilkår og betingelser for køb på konto kan findes her.

Klarna afbetalingskøb
Med Klarnas finansieringsservice kan du fleksibelt betale dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (men mindst 6,95 €). Mere information om Klarna afbetalingskøb inklusive de generelle vilkår og betingelser og den europæiske standardinformation for forbrugerkredit kan findes her.

Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger
Klarna kontrollerer og vurderer dine data og, hvis der er en legitim interesse og grund, udveksler data med andre virksomheder og kreditbureauer. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter.

(2) Betaling via Klarna Checkout
I samarbejde med Klarna tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Klarna i hvert enkelt tilfælde:
Klarna-faktura: Betales senest 14 dage efter fakturadato. Fakturaen vil blive udstedt, når varerne er afsendt og sendt på e-mail. Faktureringsbetingelserne kan findes her.
Klarna afbetalingskøb: Med Klarnas finansieringsservice kan du fleksibelt betale dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (dog mindst 6,95 EUR). Mere information om Klarna afbetalingskøb inklusive de generelle vilkår og betingelser og den europæiske standardinformation for forbrugerkredit kan findes her.
Øjeblikkelig bankoverførsel
Kreditkort (Visa/Mastercard)
Debetgebyr
Betalingsmulighederne tilbydes som en del af Klarna Checkout. Mere information og vilkårene for brug for Klarna Checkout kan findes her. Generel information om Klarna kan findes her. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse
behandlet med de gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter.

§ 5 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 6 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks efter leveringen kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og informere os og fragtmanden om eventuelle reklamationer hurtigst muligt. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

§ 7 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ​​ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os, og værnetingsstedet er vores registrerede kontor, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

INSPIO s.r.o.
Pod Furčou 7
040 01 Košice
Slovakiet
Virksomheds-id: 51869535
VAT ID: SK2120814740
E-mail: info@inspio.de

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne „Kontraktindgåelse“ i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Inden ordren sendes via online-indkøbsvognssystemet, kan kontraktdataene printes ud eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online-indkøbsvognssystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller ydelsen kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. Du får en tilsvarende betegnelse

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne udleveres til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvar for defekter er baseret på „Garanti“-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger er oprettet af Händlerbunds advokater, som er specialiseret i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Fortrydelsesret
(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.)

Fortrydelsesret

fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra dagen

  • hvor du eller en af ​​dig udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt en eller flere varer som led i en enkelt ordre, og denne er eller vil blive leveret på én gang ;
  • hvorpå du eller en af ​​dig navngivet tredjepart, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse, hvis du bestilte flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres separat;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. E-mailadresse: info@inspio.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten , fax eller e-mail). Mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi betalt dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os har), straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

  • til levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller beslutning fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
  • til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato snart ville blive overskredet;
  • til levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris var aftalt ved aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, iværksætteren har ingen indflydelse;
  • til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter

  • til levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen er fjernet efter leveringen;
  • til levering af varer, hvis disse var uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
  • til levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er brudt efter levering.

Eksempel fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia, e-mail-adresse: info@inspio.dk
Jeg/vi ( * ) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt ( * ) om køb af følgende varer ( * )/ levering af følgende service (*)
Bestilt den ( * )/ modtaget den ( * )
Navn på forbruger(e)
Adresse på forbruger(e)
Underskrift af forbruger(e) (kun hvis meddelelsen er på papir)
dato
( * ) Det ikke gældende overstreges.