Vilkår og betingelser


Her finder du anmeldelser og erfaringer fra kunder, der har foretaget køb hos inspio.it * inspio.fr * inspio.de
* inspio.nl * inspio.at * inspio.be * inspio.cz * inspio.ro * inspio.es


En ordre sendt til sælger betragtes som et forslag, når køber har mulighed for at annullere ordren. Antag, at kunden ikke annullerer ordren via e-mail eller telefon inden for 24 timer efter afsendelsen. I så fald anses det for bindende. Køber forpligter sig til at betale den foreløbige faktura leveret på e-mail senest syv dage efter bestilling af varen – såfremt køber har valgt formen for BETALING VED OVERFØRSEL til kontoen. Antag, at køber har valgt form for efterkrav og bekræfter ordren. I så fald forpligter han sig til at modtage disse varer uden forsinkelse efter at være blevet underrettet om sin forsendelse af CARRIER-firmaet eller af DHL. Køber accepterer samtidig at betale for disse varer i tilfælde af efterkrav.

kommerciel kode

Lov 513/1991 Coll. Af 5. november 1991 handelslov. Gældende fra: 18. 12. 1991. Gældende fra: 01. 01. 2009.

DEL I Købekontrakt

Købers forpligtelser

§ 447

Køber er forpligtet til at betale købesummen for varen og acceptere de leverede i henhold til kontrakten.

§ 449

Hvis købesummen skal betales ved levering af varen eller dokumenter, er køber forpligtet til at betale købesummen på leveringsstedet.

DEL XIII Forsendelseskontrakt

§ 607

(1) Speditøren er berettiget til kontraktmæssigt vederlag eller, hvis ikke aftalt, vederlag, der er sædvanligt på tidspunktet for kontraktforhandlingen ved køb af en tilsvarende transport. Herudover er speditøren berettiget til godtgørelse af nødvendige og værdifulde omkostninger, som speditøren har afholdt for at opfylde sine forpligtelser. Herudover har speditøren ret til godtgørelse af udgifter, som han hensigtsmæssigt har afholdt ved opfyldelsen af sin forpligtelse.

(3) Kunden er forpligtet til uden unødig forsinkelse at betale speditøren vederlag og afholdte omkostninger efter at have sikret indkøbet ved indgåelse af de nødvendige kontrakter med fragtførerne eller mellem speditørerne.


„Køberen“ i e-handel betyder en fysisk person, der ved indgåelse og opfyldelse af en forbrugeraftale ikke handler inden for rammerne af sin virksomhed, beskæftigelse eller erhverv.

„Sælgeren“ betyder INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-Ružinov, Slovakiet CRN: 51869535, momsnummer: SK2120814740.

For udtræden af kontrakten i henhold til lov nr. ingen. 114/2007 Codex. En fysisk person er den, der ved indgåelse og opfyldelse af en forbrugeraftale ikke handler inden for rammerne af deres erhvervsvirksomhed, beskæftigelse eller erhverv.

FAKTURERINGSOPLYSNINGER:

INSPIO s.r.o.
Klincová 35
82108 Bratislava-Ružinov
Slovak republic
CRN: 51869535
VAT NUMBER: SK2120814740
Tel.: +31 97 010 280 218
E-mail: info@inspiooriginal.com


3. LEVERINGSBETINGELSER

Vi sender boards inden for 48 timer efter oprettelsen af ordren, og andre produkter inden for otte dage. En faktura indsættes i pakken med varer og fungerer også som følgeseddel. Hvis vi ikke har en del af ordren på lager, kan vi efter aftale sende dig varerne i dele, mens transportomkostningerne betales af sælger.

Forsendelsesomkostninger:

  • Via transportøren DPD – 38 DKK

Betalingsmetode:

  • PayPal
  • Kortbetaling gennem Stripe

Forsendelser, der returneres til sælger som uafhentede, vil kun blive gensendt på købers anmodning, og køber afholder omkostningerne forbundet med gentagen levering i halvdelen, som anført i første pkt. I tilfælde af at køber ikke afhenter sin pakke med efterkrav, forbeholder vi os retten til at afvise enhver ordre fra denne køber, hvis køber genbestiller i form af efterkrav; kun forudbetalte ordrer vil blive godkendt.


4. SÅDAN BETALER DU

Efter afgivelse af ordren sendes en ordrebekræftelse til din e-mail sammen med de nødvendige betalingsoplysninger. Hvis du har valgt betaling via bankoverførsel, skal du følge oplysningerne i den foreløbige faktura, som blev leveret til dig på e-mailen efter bestilling af varerne. Vi sender skattedokumentet sammen med varerne.

Alle anførte priser er inklusiv moms.


5. GARANTIER OG KLAGER

Der ydes 24 måneders garantiperiode fra datoen for modtagelse af varerne for alle produkter. Denne garanti udløber i tilfælde af mekanisk skade på grund af opbevaring af produktet under uegnede forhold. Ansvaret for skader overgår til køber ved overtagelse af kontraktens genstand fra transportøren. Sælger er kun ansvarlig for mangler, der konstateres under varens modtagelse, hvis køber ikke har forårsaget dem. Køber er forpligtet til at besigtige varen ved overtagelse af varen fra fragtføreren; såfremt køber ser skader på varerne, der måtte være opstået under transporten, undlad at overtage varen. Potentielle fejl i ordren, såsom manglende varer fra ordren, forkert farve eller anden produktstørrelse, skal meddeles via e-mail uden forsinkelse for hurtig afhjælpning.

Fejl forårsaget af naturkatastrofer er også udelukket fra garantien. Garantien dækker ikke normalt slid på varerne (eller dele heraf) forårsaget af brugen af ​​varerne. Derfor kan kortere produktlevetid ikke betragtes som en defekt og kan ikke gøres gældende.

Kun varer købt hos sælger, og som er i købers ejendom, kan gøres krav på.

Køber har ret til at kræve afhjælpning af fejl, hvis det er muligt eller kræve en rimelig rabat på købesummen eller ombytning af varer til samme. (Hvis en del af ordren, brevet eller en anden del af ordren mangler, vil sælger rette denne fejl med det samme.) I tilfælde af at garantifejl ikke kan fjernes (dårlig farve eller størrelse på produktet), har køberen ret til at ombytte defekte varer til nye eller mod tilbagebetaling. Køber har ikke ret til at anmode om ombytning af varer til en anden, hvis de tidligere bestilte varer er til rådighed. (Pludselig ændring i f.eks. temaet i billedet, eller klistermærkets tema, klistermærkets farve, størrelsen på skabelonen)

I tilfælde af reklamation er køber forpligtet til at levere varen til sælgers adresse: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. Sælger bekræfter modtagelsen af ​​reklamationen og udsteder køberen bekræftelse på reklamationen i passende form. Hvis det ikke er muligt at aflevere bekræftelsen med det samme, skal den afleveres uden unødig forsinkelse, dog senest sammen med beviset for reklamationen. Efter at have modtaget varen, en skriftlig klage og en kopi af fakturaen, er sælger forpligtet til at meddele køber skriftligt resultatet af reklamationsproceduren inden 30 dage fra reklamationsdatoen. Du kan finde formularen HER Klageformular


6. FORTRYDELSE FRA KONTRAKTEN

Bemærk: Med hensyn til bestemmelsens § 7 stk. 6, litra c), i lov nr. 102/2014 Saml. det er ikke muligt at returnere varer fremstillet efter forbrugerens specifikke krav. I vores e-shop er det muligt at købe personlige varer. I overensstemmelse med denne lov har forbrugere IKKE ret til at fortryde kontrakten inden for 14 dage uden at angive en gyldig grund.

Forbrugeren er berettiget til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage:

  • med varer, hvor køber ikke vælger den farve, at vi producerer varerne til ham.
  • med varer, hvor køber ikke vælger den størrelse, at vi producerer varerne til ham.
  • med varer, hvor køber ikke vælger signaturnavn eller adresse til udsmykningen.

Forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret fra sælger i papirform eller i form af en registrering på et andet varigt medium, fx via e-mail.

Varerne skal være i den stand, som de blev leveret til køber. Produktet kan ikke bruges, klæbes, limes, og beskyttelsesfolierne kan ikke fjernes. Hvis du opfylder alle ovenstående betingelser for returnering af varer, sender vi dig penge for varerne via bankoverførsel til din konto senest 14 dage fra datoen for fortrydelse af kontrakten. Vi modtager ikke returnerede pakker ved efterkrav.

Ved fortrydelse af aftalen afholder forbrugeren omkostningerne ved returnering af varerne til sælger.
I tilfælde af fortrydelse af kontrakten er køber forpligtet til at returnere varerne til sælgers adresse: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia (i tilfælde af at varerne allerede var leveret til køber).

Med hensyn til bestemmelsens § 7 stk. 6, litra c), i lov nr. 102/2014 Saml. det er ikke muligt at returnere varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikke krav. I vores e-shop er det muligt at købe varer, hvor forbrugerne selv vælger farver, farvevariationer eller justerer standardmål. Ifølge denne lov har forbrugere IKKE ret til at fortryde kontrakten med dette produkt. Vi beder derfor vores ærede kunder om ikke at fortryde kontrakten med dette produkt, da varerne vil blive returneret til dig, og vi vil kræve betaling fra dig for forsendelse. I tilfælde af manglende accept af efterkrav med sådanne varer, er kunden forpligtet til at betale 100% af varens købspris + forsendelses- og forsendelsesomkostninger for returnering af pakken + omkostninger ved genafsendelse af pakken, overførsel til bankkonto på forhånd. Du kan finde formularen HER Fortrydelse af en købsaftale indgået på afstand.


7. PERSONOPLYSNINGER OG DERES BESKYTTELSE

Fortrolighedspolitik

Som ændret behandles personoplysninger efter lov nr. 18/2018 Saml. om beskyttelse af personoplysninger.
Operatøren udleverer ikke Købers data til tredjemand, bortset fra det valgte transportselskab, som sikrer levering af varer eller tjenesteydelser, eller til statslige myndigheder i tilfælde af kontrol, eller en mellemmand baseret på en gensidig aftale indgået i henhold til lov nr. . 18/2018 Saml.
Operatøren er forpligtet til at sikre personoplysninger, inden de stilles til rådighed for uvedkommende, ved at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Alle medarbejdere hos operatøren er også forpligtet til at opretholde fortrolighed vedrørende personlige data.
Den pågældende person har de rettigheder, der er defineret i art. § 19 ff. Lov nr. 18/2018 Saml. om beskyttelse af personoplysninger, som ændret, især:

  • retten til information, der er opfyldt af disse vilkår og betingelser,
  • ret til at anmode om indsigt i personoplysninger vedrørende den registrerede – lovens § 21

… Det er din ret til at anmode om, hvordan og til hvilke formål dine data behandles, og du kan rette denne anmodning til kontakt-e-mailen.
… Retten til at rette personoplysninger – lovens § 22 giver dig mulighed for at opdatere personoplysninger, hvis de er forældede,
… Retten til at slette personoplysninger – lovens § 23 vil du bruge, hvis du ikke er interesseret i operatørens videre behandling af personoplysninger,
… Retten til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger – lovens § 24 vil du gøre brug af, hvis du mener, at personoplysninger er blevet behandlet i strid med loven,
… Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger – lovens § 27,
… Retten til overførsel af personoplysninger,
… Ret til at klage til tilsynsmyndigheden over de behandlede personoplysninger.

5. Operatøren indhenter fra køber følgende personoplysninger: titel, navn, efternavn, adresse, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, som behandles for korrekt udførelse af din ordre. Virksomheden vil opbevare disse personoplysninger i ti år til arkiveringsformål. Som led i ordrebehandlingen behandles personoplysninger til at udstede fakturaer, udstede lager(leverings)breve, sørge for transport og regnskab i regnskab, sende en ordrebekræftelse og sende en SMS om status på ordren.

7. Disse sider registrerer din IP-adresse, information om hvor meget tid du bruger på at gennemse disse sider og information om hvilke sider du kommer til os fra. Cookies er tekstfiler, der er gemt på din computer og bruges også til at måle webstedstrafik og tilpasse visningen af ​​sider; og takket være disse filer kan vi tilbyde dig en højere kvalitet. Derfor opfatter vi disse filer som vores legitime interesse. Nogle cookies er tredjepartsfiler, f.eks. Youtube, Google og lignende.

8. Du kan til enhver tid slette cookies eller indstille deres indsamling direkte i internetbrowserens indstillinger. Hvis du ønsker at afvise indsamling af cookies, skal du indstille dette i din internetbrowser.

ADVARSEL:

9. Hvis køber har accepteret behandling af personoplysninger i e-shoppen til e-mail marketing formål, har han accepteret at sende e-mail meddelelser til kontakt e-mailadressen.

10. Personoplysninger til e-mail-markedsføringsformål for så vidt angår navn og efternavn, e-mailadresse gives i en periode på fem år. Disse personlige oplysninger gives ikke til tredjeparter.

11. Køber kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at sende en Appel med behandling af personoplysninger, som vi straks sletter. Du kan også logge ud ved at fjerne markeringen i feltet i brugerens brugerkonto (hvis køber har anmodet om oprettelse af en brugerkonto). Vi vil ikke længere bruge de personlige oplysninger, du giver på vores vegne, til e-mail-marketingformål.

12. Såfremt køber har givet samtykke til behandling af personoplysninger i e-shoppen til brug for sms-markedsføring, har han accepteret at sende sms-beskeder til kontakttelefonnummeret.

13. Personoplysninger til SMS-markedsføringsformål inden for rækkevidde af navn og efternavn, telefonnummer gives i en periode på fem år.

14. Køber kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at sende en Appel med behandling af personoplysninger, som vi straks sletter. Du kan også logge ud ved at fjerne markeringen i feltet i brugerens brugerkonto (hvis køber har anmodet om oprettelse af en brugerkonto). Vi vil ikke længere bruge de personlige oplysninger, du giver på vores vegne, til e-mail-marketingformål.

8. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Køber erklærer, at han har læst disse salgsbetingelser, inden ordren gennemføres, og at han er indforstået med dem.

Hvis forbrugeren ikke er tilfreds med, hvordan sælger har behandlet sin klage, eller hvis han mener, at sælger har krænket sine rettigheder, har han mulighed for at henvende sig til sælger med anmodning om afhjælpning. Antag, at sælgeren reagerer negativt på kravet om erstatning eller ikke reagerer på det inden for 30 dage fra datoen for dets afsendelse. Forbrugeren har i så fald fulgt § 12 i lov nr. 391/2015 Saml. om alternativ tvistbilæggelse og ændringer af visse love. Det relevante emne for ADR i forbrugertvister med e-shop-operatøren er den slovakiske handelstilsynsmyndighed (www.soi.sk) eller en anden relevant autoriseret juridisk enhed, der er registreret på listen over ADR-emner, der føres af det slovakiske økonomiministerium Republik (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s). Samtidig har forbrugeren ret til at vælge blandt de listede emner i ADR at henvende sig til. Samtidig kan forbrugeren bruge den online tvistbilæggelsesplatform, der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ til at indsende et alternativt tvistbilæggelsesforslag. Forbrugeren vil finde oplysninger om ansøgningsgebyrer på hjemmesiden for en specifik ATB-instans.